เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ National Pingtung University of Science and Technology

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ National Pingtung University of Science and Technology

วันที่:

14 มกราคม 2560

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prof. Dr. Numyoot Songthanapitak
Dr.Chang-Hsien Tai

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
18 พฤษภาคม 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1430

แบ่งปัน