เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ National Taiwan University

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ National Taiwan University

วันที่:

1 สิงหาคม 2559

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc.Prof.Dr. Numyoot Songthanapitak, PD of RMUTL
Prof. Dr. Pan-Chyr Yang

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
29 มีนาคม 2566

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1120

แบ่งปัน