เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Langawi Tourism Academy

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Langawi Tourism Academy

วันที่:

25 มีนาคม 2560

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สหพันธรัฐมาเลเซีย

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Dr. Yoopayao Daroon
Mr.Khaairuddin Khalil

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
9 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1636

แบ่งปัน