เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

วันที่:

23 มีนาคม 2560

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สหพันธรัฐมาเลเซีย

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc.Prof.Dr. Numyoot Songthanapitak, PD of RMUTL
Assoc. Prof. Dr.Asri Selamat

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
27 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1493

แบ่งปัน