เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Suphanouvong University

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Suphanouvong University

วันที่:

24 เมษายน 2560

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc.Prof.Dr. Numyoot Songthanapitak, PD of RMUTL
Assoc.Prof. Vixay CHANSAVANG

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
11 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1562

แบ่งปัน