เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Kobe University, Graduate School of Health Sciences

ข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับKobe University, Graduate School of Health Sciences

วันที่:

21 กันยายน 2559

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

ญี่ปุ่น

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Assoc. Prof. Watana Navacharoen
Professor Matozaki Takashi

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
4 มีนาคม 2564

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
472

แบ่งปัน