เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ The University of Oxford, Centre for Tropical Medicine and Global Health

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ The University of Oxford, Centre for Tropical Medicine and Global Health

วันที่:

5 กุมภาพันธ์ 2561

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สหราชอาณาจักร

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Prof. Bannakij Lojanapiwat
Mr. Eowara Gibbs

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
13 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1793

แบ่งปัน