เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Otemae University

ข้อตกลงว่าด้วยบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Otemae University

วันที่:

19 มีนาคม 2561

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

ญี่ปุ่น

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Prof. Bannakij Lojanapiwat
Mr. Torigoe Hiroyuki

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
30 พฤษภาคม 2566

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
2434

แบ่งปัน