เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ People's Hospital of Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture

ข้อตกลงว่าด้วยการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ People's Hospital of Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture

วันที่:

14 มีนาคม 2561

สถานะ:

ลงนามแล้ว

ระดับกิจกรรม:

มหาวิทยาลัย

ประเภท:

MOU

จังหวัด:

เชียงใหม่

ประเทศคู่ลงนาม:

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานที่ลงนาม:

ผู้ลงนาม:

Prof. Bannakij Lojanapiwat
Mr. Pinghua Liu

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
11 เมษายน 2567

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
1843

แบ่งปัน