เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันต้อนรับ Mr. Lou Qiang  นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู

วันที่: 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ลาเชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันต้อนรับ Mr. Lou Qiang  นายกเทศมนตรีนครเฉิงตู และคณะ ณโรงแรมแชงกรี-ลาเชียงใหม่

Last updated by
นางสาว มนธิชา สุขเสาร์
1 มิถุนายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
401

แบ่งปัน