เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) มอบหมายให้ งานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ คณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 8 มกราคม 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) มอบหมายให้ งานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ คณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
1) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่
2) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
3) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
4) รองกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่
5) รองกงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่
6) กงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลีประจำจังหวัดเชียงใหม่
7) กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
8) กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่
9) กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลียประจำจังหวัดเชียงใหม่
10) ผู้แทนกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่
11) ผู้แทนสถานากงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์เปรู ประจำจังหวัดเชียงใหม่
12) ผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่
13) ผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์สวีเดนประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
14) ผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 กันยายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
335

แบ่งปัน