เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) มอบหมายให้ งานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ คณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 9 มกราคม 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) มอบหมายให้ งานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ คณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
1) กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่
2) กงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่
3) ผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่
4) อาสาสมัครกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 กันยายน 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
302

แบ่งปัน