เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) มอบหมายให้ งานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ คณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 9 มกราคม 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) มอบหมายให้ งานการต่างประเทศ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ คณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
1) กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่
2) กงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำจังหวัดเชียงใหม่
3) ผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่
4) อาสาสมัครกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไอร์แลนด์

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
8 กรกฎาคม 2563

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
210

แบ่งปัน