เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกงสุลต่างประเทศ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

วันที่: 23 กันยายน 2563 เวลา: 10:00 - 11:00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

วันที่ 23 ก.ย. 63 ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกงสุลต่างประเทศ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ เปิดให้บริการกับประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยได้เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาใช้บริการมากขึ้น จนถึงปัจจุบันที่ย้ายออกมาจาก อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มายังอาคารรวงผึ้ง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรษา ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง โดยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ได้มีการให้บริการด้านต่างๆ ทั้ง การรับคำร้องขอหนังสือเดินทางให้ผู้มีสัญชาติไทย รวมถึงออกหนังสือเดินทางทุกประเภท อาทิ หนังสือเดินทางทั่วไป หนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร รวมถึงงานคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ตามมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-112291 (งานหนังสือเดินทาง) และหมายเลขโทรศัพท์ 053-112748 (งานสัญชาติและนิติกรณ์) ตามวันและเวลาราชการ

https://region3.prd.go.th/topic/news/16952

 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
14 เมษายน 2564

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
240

แบ่งปัน