เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา: 09:00 - 09:30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับ กความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากนี้ยังกล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ที่สามารถจัดการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังพร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือในทางการแพทย์และในทุกมิติ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือในประเด็นต่างๆแล้ว นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย โดยเฉพาะความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ เช่น ที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบรองเท้าบู๊ท อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและดับไฟป่า และอื่นๆ รวมถึงได้สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านดาวเทียม ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินและพยากรณ์คุณภาพอากาศโดยใช้เทคโนโลยีทางอากาศได้แก่ โครงการพยากรณ์อากาศแม่โขงเซอร์เวียร์ ในส่วนของความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกานั้น ขณะนี้กำอยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566 

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
17 พฤษภาคม 2565

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
569

แบ่งปัน