เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงนามแสดงความอาลัยกรณีนายเจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงแก่อสัญกรรม

วันที่: 5 ธันวาคม 2565 ณ ณ สถานสงกุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ (เลขที่ 111 ถนนช่างหล่อ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

     วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยังสถานสงกุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่นายเจียง เจ๋อหมิน อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 30 พฤจิกายน 2565 ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมแสดงความอาลัยในนามของประชาชนชาวเชียงใหม่และประชาชนไทยต่อการจากไปของอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายเจียง เจ๋อหมิน ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นำพาสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจให้ทันสมัย อันเป็นปัจจัยสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบเลข 2 หลัก นานกว่าทศวรรษ และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

       ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ได้จัดสมุดลงนามแสดงความอาลัย เพื่อให้ประชาชนชาวจีนในประเทศไทย และชาวไทยได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย ในวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. และ 15.00 - 17.00 น.

Last updated by
นางสาว ศิริลักษณ์ ทาแดง
26 กุมภาพันธ์ 2567

วีดีโอ

เอกสาร & ไฟล์อ้างอิง

จำนวนผู้ชม
352

แบ่งปัน